• Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży na stronie internetowej https://www.proes.com.pl zwanej dalej Platformą oraz zamawiania w sposób inny niż za pośrednictwem Platfor